Over BLU BIRD

Sinds 1988 heeft TLS (Theorieschool voor Luchtvaart Schiphol) theorielessen voor het A-brevet - inmiddels PPL - verzorgd. Na ruim 25 jaar is de naam veranderd in BLU BIRD Flight Training, na het verkrijgen van de volledig Europees erkende status van Approved Training Organisation. BLU BIRD is gefundeerd op 45 jaar onderwijservaring. Tot de opdrachtgevers behoorden sinds die tijd KLM, Martinair, het Korps Landelijke Politie Diensten, de Nationale Luchtvaart School, Amsterdam Airport Schiphol en de Inspectie Verkeer en Waterstaat, nu Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naast theorielessen voor het PPL heeft TLS Aviation Consultants zich de afgelopen twintig jaar beziggehouden met velerlei luchtvaartgerelateerde werkzaamheden, waaronder interim management van diverse rijkserkende theorieopleidingen voor beroeps- en verkeersvliegers, kwaliteitsbewaking en auditing van vliegopleidingen, de ontwikkeling van leerdoelen en examenmateriaal ten behoeve van de Nederlandse PPL theorie-examens alsmede ondersteuning van onderzoeksteams van de voormalige Raad voor de Luchtvaart (nu Onderzoeksraad voor Veiligheid) ten behoeve van het vooronderzoek naar de oorzaken van diverse burgerluchtvaartongevallen.

BLU BIRD maakt in zijn PPL-Brainwash© gebruik van moderne onderwijsmiddelen, omdat mensen – en vliegers misschien wel in het bijzonder – visueel zijn ingesteld en één plaatje soms meer zegt dan duizend woorden. Tegelijk echter wordt het beeldmateriaal niet tot het ideale middel verheven: u wordt begeleid door een doorgewinterde trainer die minstens evenveel weet van aandacht vasthouden als van de theorie en de praktijk van het vliegen.

In de PPLBrainwash bestaat geen enkele onduidelijkheid over de verplichte leerstof onder EASA. Ook is er geen gebrek aan materiaal voor examentraining – deze vindt plaats tijdens elke studiedag en op de dag vóór de examens. Verder worden de ontwikkelingen bij ILT en CBR/CCV met betrekking tot de theorie-examens op de voet gevolgd.

De trainers zijn ervaren vliegers c.q. examinatoren, niet verbonden aan één bepaalde vliegschool. Zo wordt onafhankelijkheid gegarandeerd. Tijdens de lessen wordt geen voorkeur uitgesproken voor vliegscholen of lesvliegtuigen. De cursisten kunnen worden ingeschreven bij het CCV onder de naam van hun eigen vliegschool of onder de vlag van BLU BIRD.